Afstudeerstage gemeente Arnhem

Beschrijving:

Voor mijn afstuderen ben ik bezig geweest met onderzoek naar de wijk Kronenburg/Vredenburg, waarna een visie is ontwikkeld voor herstructurering en transformatie van de wijk om daarmee de leefbaarheid van de wijk te verbeteren.
Aan de hand van deze visie is een op een deellocatie een beeld geschetst van mogelijke uitwerking waarmee de vertaling naar de fysiek-ruimtelijke situatie wordt laten zien en waarmee kan worden aangetoond hoe ingrepen een verbetering vormen ten opzichte van de huidige situatie.

Visie:

Op de stedelijke schaal zien we een trend waarbij, zoals genoemd, langs de burgmeester Matsersingel een nieuwe stadsradiaal aan het ontwikkelen is. Langs deze as bevinden zich verschillende plekken die in ontwikkeling zijn en als een soort ’markeringspunten’ langs de as liggen.
Waar kronenburg/Vredenburg nu als introvert onderdeel wordt doorsneden door deze as, ligt de kans om de wijk een gezicht te geven waarmee een duidelijke plek en focus ontstaat waar (toekomstige) ontwikkelingen richting mee krijgen en onderling worden verbonden. Hiermee vormt de wijk een verbijzondering langs de gehele route van deze Zuidelijke stadsas. Plekken waar historische- en groenstructuur deze stadsas doorsnijdt geven verdere voorwaarden voor ontwikkelingen. Te transformeren panden in het Noorden van het gebied moeten daarbij een verbeterde relatie aangaan met de groene structuur waarin zij liggen.

Uitwerking:

De verdere deeluitwerking van de visie is gemaakt voor de locatie waar de Huissensedijk de Burgemeester Matsersingel kruist. Aanleiding hiervoor is het samenkomen van historische- en groene structuur (die vanuit het groenstructuurplan al wordt genoemd als plek om te verbreden), de stedelijke as, de positie als entreegebied (met daarbij het kunnen laten zien van overgang tussen de wijken).
Bij nadere analyse van deze plek kwam naar voren dat er zich langs de dijk nog historische boerderijen bevinden tussen de wijk die daar later omheen is gebouwd. De cultuurhistorische situatie bood ook aanleiding om water terug te brengen waar vroeger een deel van de Malburgse wetering heeft gelopen.