Integrale opgave M4H, Rotterdam

Beschrijving:

Net zoals het eerdere project voor de toekomstvisie in Tilburg, hebben we tijdens dit project ook in een team met studenten uit de studies planologie en mobiliteit samen nagedacht over een toekomstvisie voor het M4H gebied in Rotterdam. Het bijzondere aan dit project was dat we voor deze visie slechts 3 dagen hadden om deze vorm te geven.

Concept:

Onze visie is verbonden met het aanwezige ‘makers-district’. Het moet een gebied worden dat voor Rotterdam en omgeving een unique sellingpoint heeft waarbij ruimte is voor uitdenken en teksten van innovatieve ideeën.

Uitwerking:

Naast hergebruik van bestaande panden (om historische waarde en gebiedseigen karakter te behouden), willen we een markant gebouw op elke kop. Daarmee zetten we de structuur langs de Rotterdamse haven door.

Verder hebben we in onze visie vastgesteld dat het gebied vrachtwagen- vrij moet zijn waarbij transport in de toekomst wordt overgenomen door drones. Daarvoor hebben wij in het Westen van het plangebied een deel opgenomen voor een toekomstig logistiek hub, een zogenaamde ‘dronehive’.