Structuurvisie, Tilburg

Beschrijving:

In een team samen met studenten uit de studies planologie en mobiliteit zijn we samen gaan nadenken over een visie voor de stad Tilburg.

Concept:

Onze visie is verbonden met de zoektocht naar de identiteit van Tilburg. Aan de ene kant de creatieve geesten, aan de ander kant de ondernemers. We willen een connectie maken tussen de twee stations Tilburg en Tilburg Unicersiteit en daarbij ook voorzien in een beter route voor langzaam verkeer.

Het vervolg van dit project hield in dat ieder voor zich een visie op een locatie naar keuze zou maken in relatie tot de toekomstige ontwikkelingen met klimaatverandering en duurzaamheid. Hiervoor hebben we verschillende ‘extreme’ scenario’s bedacht die we later uit hebben gewerkt.

Mijn eindresultaat bevat de visie waarbij het  het spoor wordt ondertunneld, om zo betere verbindingen te kunnen krijgen tussen het Noorden en Zuiden van Tilburg. Ook de groene zones ten Westen en Oosten kunnen op deze manier met elkaar verbonden worden.