Toekomstvisie Havenkwartier, Breda

Beschrijving:

Bij dit project was de opdracht een toekomstvisie te bedenken voor het Havenkwartier in Breda. Hierbij ging het niet om het maken van een gedetailleerd plan, maar vooral om het bepalen welke strategie gebruikt zou worden om een plan in werking te stellen.

Concept:

Ik ben er met mijn strategie op ingespeeld leefbaarheid te verbeteren door het gebied zichtbaarder en beleefbaarder te maken. Hiervoor moeten in mijn visie vooral de aanwezige partijen de eerste zet doen.

Uitwerking:

Het plan bestaat vooral uit het uitlokken van activiteit en beweging op straat, en daarnaast aantrekkingskracht creëren door herwaardering van de Mark. 

Toekomstvisie_Havenkwartier_Erik_Prins_160682

Naast het presenteren van mijn strategie aan de hand van  twee posters, heb ik een animatievideo gemaakt diein zeer beknopte zin mijn project uitlegt.